Kancil dan Siput adalah cerita dongeng yang sangat dikenal oleh anak-anak, yang bercerita tentang pertandingan lari antara Kancil yang sombong dan Siput yang baik hati. Cerita ini mengandung pesan moral untuk adik-adik supaya tidak sombong dan tidak menyepelekan orang lain.Read More →